ბაკურ აბულაძე

საქართველოს გენერალური პროკურატურის გენერალური ინსპექციის უფროსი

თეიმურაზ ნაჭყებია

საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი

გიორგი გოჩაშვილი

კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სამმართველო

ნინო აღლემაშვილი

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსახილველ საქმეებზე სახელმწიფო ბრალდების ეფექტიანი მხარდაჭერის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი

ირაკლი ნადარეიშვილი

საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების  დეპარტამენტის უფროსი

მიხეილ შაყულაშვილი

საქართველოს გენერალური პროკურატურის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, დაზვერვის სამსახურში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი

მირანდა მელქაძე

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსი

ლევან ძნელაძე

თავდაცვის სამინისტროში, იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი

გიორგი გაბოძე

საქართველოს გენერალური  პროკურატურის  შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტსა და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის უფროსი

ნათია მერებაშვილი

საქართველოს გენერალური პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი

 

მაგდა კაპანაძე

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ადმინისტრაციის უფროსი

სოსო არჩვაძე

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი

ირაკლი ჩილინგარაშვილი

საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი

ნინო ქვათაძე

საქართველოს გენერალური პროკურატურის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი

მერაბ მურღულია

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი

სალომე შენგელია

საქართველოს გენერალური პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსი