ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის თემაზე მულტისექტორული შეხვედრა გაიმართა

08.05.2019