საქართველოს პროკურატურის სტაჟირების კონკურსზე განაცხადების მიღების ვადა დღეს იწურება

 14.02.2019