პროკურატურის გადაწყვეტილებით, 63 დაზარალებულ მოქალაქეს უკანონოდ ჩამორთმეული 67 მიწის ნაკვეთი დაუბრუნდება

 07.02.2019