კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე პროკურორებმა და გამომძიებლებმა ტრენინგი გაიარეს

 11.12.2018