პროკურორებს და გამომძიებლებს სერტიფიკატები გადაეცათ

 30.11.2018