მთავარ პროკურატურაში სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების და დისკრიმინაციისგან დაცვის საკითხების საერთაშორისო ექსპერტთან შეხვედრა გაიმართა

27.09.2018