საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძე პროკურორთა საერთაშორისო ასოციაციის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრად აირჩიეს

 13.09.2018