საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოცდილების გაზიარების მიზნით CEPOL_ის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ბერძენ კოლეგას უმასპინძლა

 04.08.2018