საქართველოს პროკურატურის მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურის ფუნქციები გაიზარდა

 30.07.2018