საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე პროექტის “პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით” (PrIME) გახსნით ღონისძიებას დაესწრო

 01.05.2018