ოჯახში ძალადობის თემაზე სპეციალიზებულ 101 პროკურორსა და გამომძიებელს სერთიფიკატები გადაეცათ

 30.04.02018