საქართველოს მთავარ პროკურატურაში არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის საკოორდინაციო მექანიზმი შეიქმნა

 27.04.2018