პროკურორები და პროკურატურის გამომძიებლები ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე სპეციალიზაციის კურსს გადიან

 30.03.2018