საქართველოს მთავარმა პროკურორმა საპროკურორო საბჭოს ანგარიში წარუდგინა

 06.02.2018