პროკურატურის წარმომადგენლებმა ნარკოტიკული დანაშაულის თემაზე სტუდენტებთან შეხვედრა გამართეს

21.12.2017