საქართველოს პროკურატურის ინიციატივით არასრულწლოვანთა ადგილობრივი მულტიდისციპლინური ჯგუფების კონცეფციის პრეზენტაცია გაიმართა

19.12.2017