საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა ქ.ბათუმში სამუშაო შეხვედრა გამართეს

12.12.2017