საქართველოს პროკურატურის ორგანიზებით მიმდინარე „დაზარალებულთა კვირეული“-ს ფარგლებში დაზარალებულთა უფლებების შესახებ საინფორმაციო ბროშურები დაარიგეს

29.11.2017