პროკურატურის ორგანიზებით თსუ-ში გამოძიების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია გაიმართა

10.10.2017