პროკურორებისთვის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების იდენტიფიცირების, გამოძიებისა და პრევენციის თემაზე ტრენინგი ჩატარდა

10.10.2017