საქართველოს მთავარ პროკურატურაში სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა

03.10.2017