საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლების მხარდაჭერით სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციარებმა ზღვაზე დაისვენეს

11.09.2017