ქ. თბილისში პროკურატურის პროექტების პრეზენტაცია გაიმართა

08.09.2017