საქართველოს მთავარმა პროკურორმა საპროკურორო საბჭოს ანგარიში წარუდგინა

19.07.2017