საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლები ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის, პრევენციის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის შესახებ გამართულ საჯარო შეხვედრებს დაესწრნენ

03.07.2017