პროკურორებმა და გამომძიებლებმა კიბერდანაშაულის გამოძიებისა და ელექტრონული მტკიცებულების თემაზე ტრენინგი გაიარეს

30.06.2017