შშმ პირებთან კომუნიკაციის თემაზე პროკურორებმა და სისტემის გამომძიებლებმა ტრენინგი გაიარეს

29.09.2017