კამპანია - „არ დაარღვიო საგზაო მოძრაობის წესების“ ფარგლებში რაიონებში ღონისძიებები გამართა

20.04.2017