რუსთავის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით მოსწავლეების მონაწილეობით ნაფიც მსაჯულთა იმიტირებული სასამართლო პროცესი გაიმართა

12.04.2017