შრომითი ექსპლუატაციის თემაზე პროკურორებისა და გამომძიებლებისთვის ერთობლივი ტრენინგი ჩატარდა

17.03.2017