ხელმძღვანელები

   

შალვა თადუმაძე
მთავარი პროკურორი ბიოგრაფია

მამუკა ვასაძე
მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ბიოგრაფია

გიორგი გაბიტაშვილი
მთავარი პროკურორის მოადგილე ბიოგრაფია

გიორგი გოგაძე
მთავარი პროკურორის მოადგილე ბიოგრაფია

   

გიორგი ბადაშვილი
მთავარი პროკურორის მოადგილე ბიოგრაფია