ხელმძღვანელები

   

ირაკლი შოთაძე
მთავარი პროკურორი ბიოგრაფია

მამუკა ვასაძე
მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ბიოგრაფია

გიორგი გაბიტაშვილი
მთავარი პროკურორის მოადგილე ბიოგრაფია

გიორგი გოგაძე
მთავარი პროკურორის მოადგილე ბიოგრაფია